Voda je dnes naprosto nezbytným zdrojem života. Neslouží nám jenom k vlastní konzumaci, která v rámci vodovodní sítě občas stejně není možná, ale také k jiným věcem. Vodu využíváme pro omývání vlastního těla, ke splachování toalety, k prací, mytí nádobí a jiným užitkovým činnostem.

Je proto zřejmé, že ji člověk vypotřebuje poměrně dost, od čehož se odvíjí i zájem o výši ceny za kubík vody.

Kdo stanovuje cenu vody?

Do určité míry jsou to vodárenské společnosti a také stát, respektive ministerstvo financí, které předkládá určité cenové výměry. Je tak logické, že cena vody se v jednotlivých částech České republiky může značně odlišovat.

Co tvoří cenu vody?

Cena vody je dvousložkovou položkou, kterou tvoří následující.

  • Cena vodného
  • Cena stočného

Vodné je ve své podstatě platba za dodávku, potažmo distribuci vody, která je nám zajišťována. Stočné je naopak cena za následné odvádění vody do kanalizace, potažmo její finální čištění.

Jsou samozřejmě místa, kde čističky vody nejsou, proto se platí pouze cena vodného, nikoliv stočného. To se týká hlavně menších obcí.

Průměrná cena jednoho kubíku vody v České republice je 77,50 Kč.

Jak časté jsou změny v ceně vody?

K jejich aktualizaci dochází povětšinou jednou ročně, a to k prvnímu dni daného roku. Ceny jsou obvykle upravovány ve všech tarifních oblastech na území ČR.

Z dlouhodobého hlediska lze s jistotou tvrdit, že nejlevnější cena za kubík vody je v působišti Trutnova nebo Brna. Naopak vysoké výdaje za vodu čekají hlavně občany v městech, jako je Zlín, Kladno, Ústí nad Labem nebo Plzeň.

Zákazník, potažmo občan bohužel nemůže ovlivnit cenu vody, protože se jednoduše nachází a bydlí v té či oné oblasti. K úspoře vody může dojít pouze vlastním přičiněním člověka a to tak, že ji začne využívat ekonomicky a nebude s ní plýtvat.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *