Závěť je poslední vůlí, kterou po sobě může zanechat jakákoliv fyzická osoba. Jde o plnohodnotný právní dokument, v němž své jmění, práva a nejrůznější závazky odkážete zvolenému člověku nebo skupině lidí. Z pohledu typu závěti se rozlišují tři modely.

  • Allografní závěť
  • Holografní závěr
  • Závěť v podobě notářského zápisu

V případě závěti je nutné podotknout, že obdarovaný, který je nazýván, jako závětní dědic, může vše buď přijmout, nebo odmítnout a vzdát se práva na pozůstalost, jež má spoustu podob. Nemusí to být pouze hmotný či nehmotný majetek, ale také peněžní dluhy.

Cena stanovená státem

Pakliže se rozhodnete sepsat vlastní závěť, určitě se budete obracet na notáře. V rámci služeb těchto právních odborníků však nehledejte výrazné peněžní odlišnosti. Je to způsobeno tím, že ceny notářů jsou stanoveny Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Je to tedy soud, který přiřkne výši odměny notáři. Ten si může nad rámec těchto finančních odměn vyžádat pouze peníze za další nadstandardní úkony.

Na kolik vyjde sepsání závěti?

Konkrétní cena se stanovuje na základě daného dokumentu, potažmo listiny. S dědictvím totiž souvisí hned několik případů.

Pakliže se rozhodnete sepsat závěť formou notářského zápisu, je její cena 1 500 Kč. Pokud sepíše závět o vydědění je cena 900 Kč. Závěti se však mohou týkat i dalších souvisejících činností, za které je třeba platit.

  • Sepsání notářského zápisu o osvědčení, že je někdo naživu – cena 600 Kč
  • Sepsání plné moci formou notářského zápisu – cena 1 000 Kč

Volba správného notáře

Při výběru adekvátní osoby pro sepsání závěti je třeba obracet se pouze na autorizované a prověřené notáře státem. Teprve taková osoba vám může vyhotovit právoplatnou závěť, popřípadě přijme tyto vytvořené listiny do úschovny, za kterou se platí 800 Kč.


Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *